Tuisblad
Dienste/Services
Contact / Praat met myIn terme van die wet op Masjienerie en Beroepsveiligheid word 'n elektriese verantwoordelike persoon benodig vir enige krag-aansluiting groter as 1000 kVA. Behalwe dat ons hierdie diens aan u lewer,sal ons ook toesien dat die:

 • netwerk veilig is, 
 • instandhouding op datum is,
 • insidente in ooreenstemming met die wet ondersoek word en
 • rapporteer word aan Dept van Mannekrag 
 • 'n permitstelsel implimenteer vir u eie werknemers en kontrakteurs
 • bestuur sertifikate van Voldoening (CoC) vir huis-eienaars
 • hou rekord van wetlike dokumente vir installasie
 • adviseer op tariewe beide vir grootmaat aankope en vir huis-eienaars
 • meters lees en rekenings voorberei

The law on Occupational health and Safety requires that an electrical responsible person be appointed for any supply bigger than 1000 kVA. On top of accepting this appointment, we will also ensure that:

 • your network complies to all safety standards
 • keep your maintenance and records up to date
 • investigate all reportable incidents and report to Dept of Labour
 • impliment a permit system for your employees and contractors
 • manage Certificates of Compliance for home owners
 • keep record of all legal documents
 • advice on tariffs for bulk purchases as well as home owners
 • do a meter reading service and prepare accounts

Ons doen ook elektriese ontwerpe vir tros-ontwikkelings

We also do electrical designs for cluster developments